MI SMO SRVKS

sustav radio veza u kriznim situacijama
Hrvatskog radioamaterskog saveza

Radioamateri u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, od samih početaka radioamaterizma, su među prvima koji priskaču u pomoć kada je to potrebno.

PRIJAVI SE U SRVKS

Radioamater si i želiš se uključiti u rad Sustava radio veza u kriznim situacijama?
Prijavi se preuzimanjem pristupnice ili online.
KRENI

Prati SRVKS
aktivnosti
preko Android
aplikacije

PREUZMI