MI SMO SRVKS

sustav radio veza u kriznim situacijama
Hrvatskog radioamaterskog saveza

Radioamateri u cijelom svijetu,
pa tako i u Hrvatskoj, od samih početaka
radioamaterizma, su među prvima koji
priskaču u pomoć kada je to potrebno.

PRIJAVI SE U SRVKS

Radioamater si i želiš se uključiti u rad Sustava radio veza u kriznim situacijama?
Prijavi se preuzimanjem pristupnice ili online.
KRENI

Prati SRVKS
aktivnosti
preko Android
aplikacije

PREUZMI